Responsive image
DANH MỤC SẢN PHẨM
SẢN PHẨM MỚI

-7%

QUẠT ĐỨNG ASIA D18005

671 000VNĐ

725 000VNĐ

-27%

Quạt treo tường senko T1886

370 000VNĐ

507 000VNĐ

-7%

quạt trần asia J48004

930 000VNĐ

1 000 000VNĐ

-18%

quạt treo tường asia L16015

446 000VNĐ

550 000VNĐ

-14%

Quạt treo tường asia L16013

325 000VNĐ

350 000VNĐ

-14%

Quạt treo tường Senko TR1428 (có remote)

430 000VNĐ

505 000VNĐ

-12%

Quạt phun sương Kangaroo HYB 54

2 750 000VNĐ

3 150 000VNĐ

-13%

Quạt phun sương Kangaroo HYB 50

2 650 000VNĐ

3 050 000VNĐ

-26%

Quạt phun sương Comet CM8819

2 300 000VNĐ

3 150 000VNĐ

-30%

Quạt phun sương Comet CM8818

2 200 000VNĐ

3 150 000VNĐ

-34%

Quạt hơi nước - phun sương Comet CM8816

2 150 000VNĐ

3 290 000VNĐ

-9%

Quạt công nghiệp treo tường Lifan T30CN

1 450 000VNĐ

1 600 000VNĐ

-29%

Quạt công nghiệp treo tường Lifan T18CN

600 000VNĐ

850 000VNĐ

-11%

Quạt công nghiệp treo tường Lifan T20CN

800 000VNĐ

900 000VNĐ

-11%

Quạt đứng công nghiệp Lifan D18CX

640 000VNĐ

720 000VNĐ

-11%

Quạt đứng công nghiệp Lifan D18CO

640 000VNĐ

720 000VNĐ

-13%

Quạt đứng công nghiệp Lifan D20CO

870 000VNĐ

1 000 000VNĐ

-13%

Quạt đứng công nghiệp Lifan D20CX

870 000VNĐ

1 000 000VNĐ

-7%

Quạt công nghiệp treo tường Lifan T26CN

1 250 000VNĐ

1 350 000VNĐ

-9%

Quạt đứng công nghiệp Lifan D30CX

1 750 000VNĐ

1 940 000VNĐ

-9%

Quạt đứng công nghiệp Lifan D26CX

1 450 000VNĐ

1 600 000VNĐ

0%

Quạt Trần Đảo SANKYO Chuyển Hướng Điện

LIÊN HỆ

0%

QUẠT TRẦN ĐẢO SANKYO 109

LIÊN HỆ

0%

QUẠT HÚT SANKYO 1T5 -2T - 2T5

LIÊN HỆ

0%

QUẠT HÚT SANKYO 1T5 -2T - 2T5

LIÊN HỆ

0%

QUẠT HÚT TRẦN SANKYO 1T5 -2T

LIÊN HỆ

-15%

QUẠT HỘP SANKYO 16''V

320 000VNĐ

378 000VNĐ

-15%

QUẠT HỘP SANKYO 16''T

320 000VNĐ

378 000VNĐ

0%

QUẠT HỘP SANKYO 16'' KHÔNG HẸN GIỜ

LIÊN HỆ

-20%

QUẠT HỘP SANKYO 12''( Không Hẹn Giờ)

238 000VNĐ

301 000VNĐ

0%

QUẠT HỘP SANKYO 12''

LIÊN HỆ

-36%

QUẠT HỘP SANKYO 9''

168 000VNĐ

265 000VNĐ

-19%

QUẠT TREO TƯỜNG SANKYO 2D

244 000VNĐ

303 000VNĐ

0%

QUẠT TREO TƯỜNG SANKYO 01

215 000VNĐ

0%

QUẠT TREO TƯỜNG SANKYO REMOTE 323

370 000VNĐ

0%

QUẠT TREO TƯỜNG SANKYO 18 INCHES

LIÊN HỆ

-12%

QUẠT HÚT SENKO HT250

239 000VNĐ

273 000VNĐ

-12%

QUẠT HÚT SENKO HT200

222 000VNĐ

253 000VNĐ

-12%

QUẠT HÚT SENKO H250

239 000VNĐ

273 000VNĐ

-12%

QUẠT HÚT SENKO H200

222 000VNĐ

253 000VNĐ

-20%

QUẠT TREO TƯỜNG SENKO TC826A

272 000VNĐ

340 000VNĐ

0%

QUẠT BÀN SANKYO B2 LỒNG SẮT

165 000VNĐ

0%

QUẠT BÀN SANKYO B300

207 000VNĐ

0%

QUẠT BÀN SANKYO B2 ĐẢO

160 000VNĐ

0%

QUẠT LỠ SANKYO ỐNG NHỰA 146

LIÊN HỆ

0%

QUẠT LỠ SANKYO ỐNG NHỰA 318

300 000VNĐ

0%

QUẠT LỠ SANKYO 819

242 000VNĐ

0%

QUẠT LỠ SANKYO 824

LIÊN HỆ

0%

QUẠT LỠ SANKYO 828

273 000VNĐ

0%

QUẠT LỠ SANKYO 838

LIÊN HỆ

0%

QUẠT LỠ SANKYO 860

LIÊN HỆ

0%

QUẠT LỠ SANKYO ỐNG SẮT 36

270 000VNĐ

0%

QUẠT ĐỨNG SANKYO 18 INCHES

320 000VNĐ

0%

QUẠT ĐỨNG SANKYO 202

320 000VNĐ

0%

QUẠT ĐỨNG SANKYO 808 CÓ ĐÈN

345 000VNĐ

0%

Quạt đứng Sankyo có hẹn giờ

321 000VNĐ

0%

Quạt đứng Sankyo không hẹn giờ

315 000VNĐ

-12%

QUẠT TRẦN ĐẢO SENKO TD105

333 000VNĐ

380 000VNĐ

-25%

QUẠT SẠC SENKO XTC 558B

880 000VNĐ

1 133 000VNĐ

-25%

QUẠT SẠC SENKO XTC 168B

850 000VNĐ

1 133 000VNĐ

-16%

QUẠT SẠC SENKO SK138B

630 000VNĐ

747 000VNĐ

-38%

Quạt lỡ sạc Senko PLD-3B

850 000VNĐ

1 373 000VNĐ

-13%

QUẠT HỘP SENKO BD8860

278 000VNĐ

320 000VNĐ

-16%

Quạt Tháp Asia T20004

1 134 000VNĐ

1 350 000VNĐ

-12%

QUẠT HỘP SENKO BD 860

256 000VNĐ

293 000VNĐ

-7%

Quạt Sạc Asia QS1001

871 000VNĐ

937 000VNĐ

-11%

QUẠT HỘP SENKO BD850

400 000VNĐ

453 000VNĐ

-13%

QUẠT HỘP SENKO BD 230

161 000VNĐ

187 000VNĐ

-9%

QUẠT HÚT SENKO H100

156 000VNĐ

173 000VNĐ

-15%

QUẠT HÚT SENKO HT150

210 000VNĐ

247 000VNĐ

-12%

QUẠT HÚT SENKO H150

210 000VNĐ

240 000VNĐ

-12%

Quạt Bàn Senko B813

250 000VNĐ

287 000VNĐ

-12%

Quạt Bàn Senko B303

228 000VNĐ

260 000VNĐ

-14%

QUẠT BÀN SENKO B-113

217 000VNĐ

253 000VNĐ

-14%

QUẠT BÀN SENKO B-102

160 000VNĐ

187 000VNĐ

-9%

QUẠT TREO TƯỜNG SENKO T18

345 000VNĐ

380 000VNĐ

-14%

QUẠT TREO TƯỜNG SENKO TR828

420 000VNĐ

490 000VNĐ

-17%

Quạt Bàn Asia B16002

381 000VNĐ

462 000VNĐ

-7%

Quạt Bàn Asia B16001

482 000VNĐ

520 000VNĐ

-7%

Quạt Bàn Asia B12004

361 000VNĐ

390 000VNĐ

-7%

Quạt Bàn Asia B12001

432 000VNĐ

465 000VNĐ

-12%

QUẠT TREO TƯỜNG SENKO T116

344 000VNĐ

393 000VNĐ

-15%

QUẠT TREO TƯỜNG SENKO TC 16

295 000VNĐ

350 000VNĐ

-16%

QUẠT TREO TƯỜNG SENKO TC826

275 000VNĐ

327 000VNĐ

-6%

Quạt Trần Asia J56004

1 000 000VNĐ

1 075 000VNĐ

-10%

QUẠT TREO TƯỜNG SENKO T823

239 000VNĐ

273 000VNĐ

-13%

QUẠT LỬNG SENKO LS103

289 000VNĐ

333 000VNĐ

-7%

Quạt Trần Đảo Asia X16001

520 000VNĐ

560 000VNĐ

-19%

QUẠT LỬNG SENKO L1338

273 000VNĐ

340 000VNĐ

-16%

QUẠT LỬNG SENKO LTS106A

345 000VNĐ

415 000VNĐ

-7%

Quạt Trần Đảo Asia X16002

642 000VNĐ

691 000VNĐ

-14%

QUẠT ĐỨNG SENKO DR1608

643 000VNĐ

830 000VNĐ

-16%

Quạt Hộp Asia F16002

448 000VNĐ

538 000VNĐ

-23%

QUẠT ĐỨNG SENKO DH873

355 000VNĐ

467 000VNĐ

-7%

Quạt Hộp Asia F16001

704 000VNĐ

757 000VNĐ

-15%

QUẠT ĐỨNG SENKO DD868

445 000VNĐ

527 000VNĐ

-13%

QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP DCN 108

400 000VNĐ

463 000VNĐ

-15%

Quạt Hộp Asia F12004

350 000VNĐ

413 000VNĐ

-17%

QUẠT ĐỨNG SENKO DC880

489 000VNĐ

593 000VNĐ

-7%

Quạt Hộp Asia F12001

539 000VNĐ

580 000VNĐ

-17%

QUẠT ĐỨNG SENKO DTS107

367 000VNĐ

445 000VNĐ

-6%

Quạt Hút Trần Asia V04001

340 000VNĐ

365 000VNĐ

-7%

Quạt Hút Asia H10001

402 000VNĐ

433 000VNĐ

-7%

Quạt Hút Asia H08001

369 000VNĐ

397 000VNĐ

-6%

Quạt Sàn Asia S20001

807 000VNĐ

865 000VNĐ

-7%

Quạt Treo Tường Công Nghiệp Asia L20002

607 000VNĐ

653 000VNĐ

-13%

Quạt Treo Tường Asia L20001

760 000VNĐ

880 000VNĐ

-6%

Quạt Treo Tường Công Nghiệp Asia L24001

1 237 000VNĐ

1 330 000VNĐ

-7%

Quạt Công nghiệp Asia D20002

728 000VNĐ

783 000VNĐ

-14%

Quạt Đứng Công nghiệp Asia D20001

902 000VNĐ

1 050 000VNĐ

-6%

Quạt Đứng Công Nghiệp Asia D24001

1 662 000VNĐ

1 787 000VNĐ

-7%

Quạt Treo Tường Asia L18002

449 000VNĐ

483 000VNĐ

-7%

Quạt Treo Tường Asia L18001

397 000VNĐ

427 000VNĐ

-7%

Quạt Treo Tường Asia L16009

445 000VNĐ

479 000VNĐ

-22%

Quạt Treo Tường Asia L16008

310 000VNĐ

400 000VNĐ

-7%

Quạt Treo Tường Asia L16006

664 000VNĐ

714 000VNĐ

-7%

Quạt Treo Tường Asia L16010

340 000VNĐ

366 000VNĐ

-7%

Quạt treo tường asia L16003

429 000VNĐ

462 000VNĐ

-15%

Quạt treo tường asia L16002

340 000VNĐ

400 000VNĐ

-6%

Quạt Đứng Asia D18004

572 000VNĐ

615 000VNĐ

-7%

Quạt Đứng Asia D18003

538 000VNĐ

580 000VNĐ

-7%

Quạt Đứng Asia D18002

495 000VNĐ

533 000VNĐ

-7%

Quạt Đứng Asia D18001

529 000VNĐ

569 000VNĐ

-7%

Quạt Đứng Asia D16013

1 043 000VNĐ

1 122 000VNĐ

-7%

Quạt Đứng Asia D16011

607 000VNĐ

653 000VNĐ

-7%

Quạt Đứng Asia D16010

658 000VNĐ

708 000VNĐ

-7%

Quạt đứng asia D16009

1 587 000VNĐ

1 707 000VNĐ

-7%

Quạt Lửng Asia A16009

516 000VNĐ

555 000VNĐ

-7%

Quạt Lửng Asia A16008

484 000VNĐ

521 000VNĐ

-7%

Quạt Lửng Asia A16007

481 000VNĐ

518 000VNĐ

-26%

Quạt Lửng Asia A16003

470 000VNĐ

640 000VNĐ

-7%

Quạt Lửng Asia A16001

439 000VNĐ

473 000VNĐ

Page
1 ....
Liên hệ

LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI: 0283 5 591 545


HOẶC ĐIỀN THÔNG TIN THEO MẪU DƯỚI

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*): 

EMAIL (*): 

SĐT (*): 

Địa chỉ  

THÔNG TIN CẦN TƯ VẤN 

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV PHÚ DANH

Đ/c : Số 8A Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. HCM

Website : www.phudanh.vn - www.phudanh.com.vn - www.phudanh.com

Email : phudanh09@gmail.com

Hotline: 0907.087.017

Tel: 02835 591 545

Website : www.phudanh.vn - www.phudanh.com.vn - www.phudanh.com

© 2017 bản quyền thuộc PHUDANH.VN. Thiết kế web bởi vietnetsoft.com
CHAT LIVE FACEBOOK