Responsive image
DANH MỤC SẢN PHẨM
SẢN PHẨM MỚI

-30%

Đèn Cao Áp Treo Trần Paragon PHBS505AL

3 744 000VNĐ

5 426 000VNĐ

0%

Đèn Cao Áp Treo Trần Paragon PHBQ

LIÊN HỆ

-30%

Đèn Cao Áp Treo Trần Paragon PHBG420AL

1 594 000VNĐ

2 310 000VNĐ

-31%

Đèn Cao Áp Treo Trần Paragon PHBF420AL

1 805 000VNĐ

2 616 000VNĐ

-31%

Đèn Cao Áp Treo Trần Paragon PHBE510AC

1 617 000VNĐ

2 344 000VNĐ

-31%

Đèn Cao Áp Treo Trần Paragon PHBD380AC

672 000VNĐ

974 000VNĐ

-30%

Đèn Cao Áp Treo Trần Paragon PHBB390AC

1 363 000VNĐ

1 975 000VNĐ

-31%

Đèn pha không thấm nước Paragon POLB15065/E

952 200VNĐ

1 380 000VNĐ

-31%

Đèn pha không thấm nước Paragon POLA100065

4 002 690VNĐ

5 801 000VNĐ

-31%

Đèn pha không thấm nước Paragon POLA15065

1 090 200VNĐ

1 580 000VNĐ

-31%

Đèn pha không thấm nước Paragon POLA25065 (DPP 002..

1 255 800VNĐ

1 820 000VNĐ

-31%

Đèn pha không thấm nước Paragon POLA40065 (DPP 001..

1 593 900VNĐ

2 310 000VNĐ

-31%

Đèn ốp trần paragon OLI

LIÊN HỆ

-31%

Đèn Ốp Trần Paragon OLH

LIÊN HỆ

-31%

Máng đèn chống ẩm chống bụi paragon PIFR

LIÊN HỆ

-31%

Máng đèn chống ẩm chống bụi paragon PIFR

LIÊN HỆ

-31%

Máng đèn chống thấm paragon PIFJ

LIÊN HỆ

-31%

Máng đèn chống thấm paragon PIFI

LIÊN HỆ

-31%

Máng đèn chống thấm paragon PIFH

LIÊN HỆ

-31%

Mán đèn chống thấm chống bụi paragon PIFL

LIÊN HỆ

-31%

Đèn rọi âm trần paragon OLM315E27

1 000 500VNĐ

1 450 000VNĐ

-31%

Đèn rọi âm trần paragon OLN170P30

1 740 870VNĐ

2 523 000VNĐ

-31%

Đèn rọi âm trần paragon OLN270P30

3 483 810VNĐ

5 049 000VNĐ

-31%

Đèn rọi âm trần paragon OLN370P30

5 215 710VNĐ

7 559 000VNĐ

-31%

Đèn rọi âm trần paragon OLL170P30

1 238 550VNĐ

1 795 000VNĐ

-31%

Đèn rọi âm trần paragon OLL370P30

3 209 880VNĐ

4 652 000VNĐ

-31%

Đèn rọi âm trần paragon OLL270P30

2 167 980VNĐ

3 142 000VNĐ

-31%

Đèn rọi âm trần paragon OLK370G12

2 872 470VNĐ

4 163 000VNĐ

-37%

Đèn rọi âm trần paragon OLB150MR111

260 000VNĐ

413 000VNĐ

-37%

Đèn rọi âm trần paragon OLB250MR111

441 000VNĐ

703 000VNĐ

-37%

Đèn rọi âm trần paragon OLB350MR111

602 200VNĐ

960 000VNĐ

-37%

Đèn rọi âm trần paragon OLB450MR111

789 100VNĐ

1 258 000VNĐ

-37%

Đèn rọi âm trần paragon OLA150MR16

176 900VNĐ

282 000VNĐ

-37%

Đèn rọi âm trần paragon OLA250MR16

326 900VNĐ

521 000VNĐ

-37%

Đèn pha tiêu điểm paragon PSLE1250

186 900VNĐ

298 000VNĐ

-37%

Đèn pha tiêu điểm paragon PSLF1250

186 900VNĐ

298 000VNĐ

-37%

Đèn pha tiêu điểm paragon PSLC1250

197 000VNĐ

314 000VNĐ

-31%

Đèn pha tiêu điểm paragon PSLMP3075

485 070VNĐ

703 000VNĐ

-31%

Đèn pha tiêu điểm paragon PSLLP3075

662 400VNĐ

960 000VNĐ

-31%

Đèn pha tiêu điểm paragon PSLNP3070

1 744 320VNĐ

2 528 000VNĐ

-31%

Đèn Pha Tiêu Điểm Paragon PSLQ70

1 207 500VNĐ

1 750 000VNĐ

-31%

Đèn Pha Tiêu Điểm Paragon PSLT70

1 000 500VNĐ

1 450 000VNĐ

-31%

Đèn Pha Tiêu Điểm Paragon PSLU70

1 000 500VNĐ

1 450 000VNĐ

-31%

Đèn Pha Tiêu Điểm Paragon PSLAA

1 490 400VNĐ

2 160 000VNĐ

-31%

Đèn Pha Tiêu Điểm Paragon PSLBB

1 490 400VNĐ

2 160 000VNĐ

-31%

Đèn Pha Tiêu Điểm Paragon PSLCC

1 490 400VNĐ

2 160 000VNĐ

-31%

Đèn Pha Tiêu Điểm Paragon PSLDD

1 490 400VNĐ

2 160 000VNĐ

-31%

Đèn Pha Tiêu Điểm Paragon PSLV

558 900VNĐ

810 000VNĐ

-31%

Đèn Pha Tiêu Điểm Paragon PSLX

558 900VNĐ

810 000VNĐ

-31%

Đèn Pha Tiêu Điểm Paragon PSLY

558 900VNĐ

810 000VNĐ

-31%

Đèn downlight âm trần bóng công suất lớn

LIÊN HỆ

-31%

Đèn downlight âm trần Paragon PRDD

LIÊN HỆ

-31%

Đèn downlight âm trần Paragon PRDE

LIÊN HỆ

0%

Đèn downlight âm trần Paragon PRDF

LIÊN HỆ

-31%

Đèn downlight âm trần Paragon PRDH

LIÊN HỆ

-31%

Đèn downlight âm trần Paragon PRDI

LIÊN HỆ

-31%

Đèn downlight âm trần Paragon PRDA

LIÊN HỆ

-31%

Đèn downlight âm trần Paragon PRDO

LIÊN HỆ

-31%

Đèn downlight âm trần Paragon PRDN

LIÊN HỆ

-31%

Đèn downlight âm trần Paragon PRDC

LIÊN HỆ

-31%

Đèn downlight âm trần Paragon PRDCC32

LIÊN HỆ

-31%

Đèn Downlight Âm Trần Paragon PRDCC19

LIÊN HỆ

-31%

Đèn Downlight Âm Trần Paragon PRDDD105L9

552 000VNĐ

800 000VNĐ

-31%

Đèn Downlight Âm Trần Paragon PRDDD80L7

448 500VNĐ

650 000VNĐ

-31%

Đèn Downlight Âm Trần Paragon PRDDD80

414 000VNĐ

600 000VNĐ

-31%

Đèn Downlight Âm Trần Paragon PRDDD60

310 500VNĐ

450 000VNĐ

-31%

Đèn Downlight Âm Trần Paragon PRDB

LIÊN HỆ

-31%

Đèn Led Downlight Âm Trần Paragon PRDBB60

276 000VNĐ

400 000VNĐ

-31%

Đèn Led Downlight Âm Trần Paragon PRDBB112

621 000VNĐ

900 000VNĐ

-31%

Đèn Led Downlight Âm Trần Paragon PRDBB100

434 700VNĐ

630 000VNĐ

-31%

Đèn Led Downlight Âm Trần Paragon PRDBB80L7

365 700VNĐ

530 000VNĐ

-31%

Đèn Led Downlight Âm Trần Paragon PRDBB80

338 100VNĐ

490 000VNĐ

-31%

Đèn Downlight Âm Trần Paragon PRDX

229 770VNĐ

333 000VNĐ

-31%

Đèn Downlight Âm Trần Paragon PRDV

229 770VNĐ

333 000VNĐ

-31%

Đèn Downlight Âm Trần Paragon PRDY

229 770VNĐ

333 000VNĐ

-31%

Đèn Downlight Âm Trần Paragon PRDZ

229 770VNĐ

333 000VNĐ

-31%

Đèn Downlight Âm Trần Paragon PRDAA

229 770VNĐ

333 000VNĐ

-31%

Đèn Downlight Paragon Loại Gắn Nổi PSDB190RS7

994 980VNĐ

1 442 000VNĐ

-31%

Đèn Downlight Paragon Loại Gắn Nổi PSDB160E272

380 190VNĐ

551 000VNĐ

-31%

Đèn Downlight Paragon Loại Gắn Nổi PSDC

LIÊN HỆ

-31%

Đèn Downlight Paragon Loại Gắn Nổi PSDA

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Công Nghiệp Paragon PIFB

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Công Nghiệp Paragon PIFQ

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Công Nghiệp Paragon PIFC

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Công Nghiệp Paragon PIFD

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Công Nghiệp Paragon PIFE

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Công Nghiệp Paragon PIFG

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Công Nghiệp Paragon PIFM

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Công Nghiệp Paragon PIFN

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Công Nghiệp Paragon PIFO

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Công Nghiệp Paragon PIFP

LIÊN HỆ

0%

Máng Đèn Công Nghiệp Paragon PIFA

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Công Nghiệp Paragon PSFE

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Công Nghiệp Paragon PHFA

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Dân Dụng Paragon PCFH

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Dân Dụng Paragon PCFG

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Dân Dụng Paragon PCFE

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Dân Dụng Paragon PCFB

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Dân Dụng Paragon PCFA

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Dân Dụng Paragon PCFY

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Gắn Nổi Paragon PSFD

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Gắn Nổi Paragon PSFC

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Gắn Nổi Paragon PSFB

LIÊN HỆ

0%

Máng Đèn Âm Trần Paragon PRFL

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Âm Trần Paragon PRFM

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Âm Trần Paragon PRFK

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Âm Trần Paragon PRFJ

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Âm Trần Paragon PRFH

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Âm Trần Paragon PRFI

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Âm Trần Paragon PRFG

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Âm Trần Paragon PRFF

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Âm Trần Paragon PRFE

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Âm Trần Paragon PRFD

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Âm Trần Paragon PRFC

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Âm Trần Paragon PRFB

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Âm Trần Paragon PRFA

LIÊN HỆ

-31%

Máng Đèn Chống Thấm, Chống Bụi PIFS

1 026 000VNĐ

1 486 000VNĐ

-31%

Đèn Chống Nổ Paragon BHY/Q2

5 106 000VNĐ

7 400 000VNĐ

-31%

Đèn Chống Nổ Paragon BHY/Q1

3 898 500VNĐ

5 650 000VNĐ

-31%

Đèn Chống Nổ Paragon BHY/X

3 898 500VNĐ

5 650 000VNĐ

-31%

Đèn Chống Nổ Paragon BYS

3 302 340VNĐ

4 786 000VNĐ

-31%

Đèn Chống Nổ Paragon BPY1

1 140 570VNĐ

1 653 000VNĐ

-31%

Đèn Chống Nổ Paragon BYY-LED

1 966 500VNĐ

2 850 000VNĐ

-31%

Đèn Chống Nổ Paragon BCJ-4B

3 298 200VNĐ

4 780 000VNĐ

-31%

Đèn Chống Nổ Paragon BCD 400

3 520 380VNĐ

5 102 000VNĐ

-31%

Đèn Chống Nổ Paragon BCD 250

2 417 760VNĐ

3 504 000VNĐ

-31%

Đèn Chống Nổ Paragon BCD 200

621 000VNĐ

900 000VNĐ

-31%

Đèn Chống Nổ Paragon BCD 100

502 000VNĐ

728 000VNĐ

-31%

Đèn Exit Paragon PEXG25SC

585 810VNĐ

849 000VNĐ

-31%

Đèn Chiếu Sáng Khẩn Cấp PEMA21SW

329 000VNĐ

434 000VNĐ

-31%

Đèn Chiếu Sáng Khẩn Cấp PEMB21SW

801 780VNĐ

1 162 000VNĐ

-31%

Đèn Chiếu Sáng Khẩn Cấp PEMC210SW

807 300VNĐ

1 170 000VNĐ

-31%

Đèn Chiếu Sáng Khẩn Cấp PEMA25SW

349 830VNĐ

507 000VNĐ

-31%

Đèn Exit Paragon PEXI13RF

1 037 000VNĐ

1 503 000VNĐ

-31%

Đèn Exit Paragon PEXA28RC

758 310VNĐ

1 099 000VNĐ

-31%

Đèn Exit Paragon PEXB28SC

758 310VNĐ

1 099 000VNĐ

-31%

Đèn Exit Paragon PEXH23SC

598 000VNĐ

866 000VNĐ

-31%

Đèn Exit Paragon PEXA13RW

509 910VNĐ

739 000VNĐ

-31%

Đèn Exit Paragon PEXA18SC

540 960VNĐ

784 000VNĐ

-31%

Đèn Exit Paragon PEXF23SC

248 400VNĐ

360 000VNĐ

-31%

Đèn Exit Paragon PEXA13SW

376 700VNĐ

546 000VNĐ

-30%

Đèn Cao Áp Treo Trần Paragon PHBJ380AL

274 000VNĐ

396 000VNĐ

Page
1 ....
Liên hệ

LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI: 0283 5 591 545


HOẶC ĐIỀN THÔNG TIN THEO MẪU DƯỚI

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*): 

EMAIL (*): 

SĐT (*): 

Địa chỉ  

THÔNG TIN CẦN TƯ VẤN 

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV PHÚ DANH

Đ/c : Số 8A Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. HCM

Website : www.phudanh.vn - www.phudanh.com.vn - www.phudanh.com

Email : phudanh09@gmail.com

Hotline: 0907.087.017

Tel: 02835 591 545

Website : www.phudanh.vn - www.phudanh.com.vn - www.phudanh.com

© 2017 bản quyền thuộc PHUDANH.VN. Thiết kế web bởi vietnetsoft.com
CHAT LIVE FACEBOOK